437ccm必赢国际|首页

访谈预告:解读2021年“中高考”限噪护航行动
时间:2021-05-23 15:40

各位网友:

    为加强与群众的交流,提高执法水平,定于2021年5月组织一期网站领导访谈活动。

     主题:解读2021年“中高考”限噪护航行动

      时间:2021年5月27日

     嘉宾:市执法局相关领导

     地点:市执法局网站

     欢迎各位网友踊跃参与。

 

  

 

                                                     437ccm必赢国际|首页

                                                          2021年5月23日

附件下载